Fallstudier

Brittisk stormarknad minskar sina utsläpp genom innovativ teknik

Butikskedjan Sainsbury har minskat sina koldioxidutsläpp avsevärt från värme- och kylanläggning i sin 9 300 kvadratmeter stora butik i Crayford, Kent i Storbritannien. Detta har uppnåtts med hjälp av innovativ teknik i kombination med en intelligent energiledningssystem.

Environmentally friendly supermarket

- Keeping food fresh with CO2 and brine

Supermarket refrigeration systems commonly use synthetic refrigerants such as R404A and R22.

Kylning av livsmedel med transkritisk CO₂

De flesta forskare är överens om att jordens klimat håller på att förändras och att orsaken till detta är mänskliga aktiviteter.