VH400T

Vår VH400T-förångare är optimerad för hög prestanda med högeffektiva köldmedel, vars unika volumetriska egenskaper kräver ett specialkonstruerat distributionssystem för att åstadkomma erforderlig prestanda.

Tryckklasser
S   Standard.
M  Medel.
Maximalt volymflöde 83 m³/h (365.2 gpm)