SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Att göra Montpelier mer hanterbar

Med hjälp av våra BPHE:er har fjärrvärmesystemet i Vermonts huvudstad varit en stor framgång.

Staden Montpelier i delstaten Vermont har med sina något under 8 000 invånare den minsta befolkningen av alla huvudstäder i USA. Trots detta har stadens ledning alltid haft stora idéer när det gäller att leverera tjänster till invånarna. En av de viktigaste tjänsterna under senare år har varit beslutet att skapa och installera ett fjärrvärmesystem som skulle användas för att värma och kyla många företag och statliga byggnader i stadens livliga centrum.

Under 2010, efter slutförandet av en genomförbarhetsstudie av Montpelier och staten Vermont, tilldelades staten 8 miljoner dollar i bidrag för att konstruera en fjärrvärmeanläggning, ett så kallat kraftvärmeverk (CHP), i centrum tillsammans med ett nätverk av rörledningar som skulle distribuera vatten för uppvärmning och kylning till de byggnader som skulle anslutas till fjärrvärmesystemet.

Det som lockade Montpeliers ledning till idén om fjärrvärme var det faktum att användning och underhåll av separata pannor, kylaggregat och luftkonditioneringsanläggningar i varje byggnad kunde elimineras. Dessutom, efter det att hett vatten, ånga eller kylt vatten som används för att värma eller kyla respektive anläggning använts, överförs vattnet tillbaka till CHP för uppvärmning eller kylning på nytt. Detta resulterar i ett värme-/kylsystem som är 100% effektivt, medan byggnader med egna individuella system som drivs med fossila bränslen ofta är betydligt mindre än 80% effektiva, vilket leder till en lägre avkastning på investeringar och mindre hanterbara kostnader för allmännyttiga tjänster.

Att hitta den perfekta passformen
Med ett slutdatum satt till 2013, och med de första byggnaderna som skulle betjänas av fjärrvärmesystemet, inklusive två kyrkor, en skola, ett försäkringsbolag, stadens polis- och brandstationer samt Washington Countys sheriffkontor och tingshus, var nästa steg att utrusta systemet. Kritiska komponenter skulle vara de värmeväxlare som skulle användas för att hjälpa till att samla upp all spillvärme och hjälpa den hela vägen tillbaka till CHP.

Det var detta krav som uppmärksammats av Jake Goldberg, vice VD för VVS-avdelningen på företaget Diversified Heat Transfer (DHT) Inc., Towaco, NJ. Sedan 1982 har DHT varit ett konstruktions- och tillverkningsföretag som ägnat sig åt utveckling och tillverkning av värmeöverföringsutrustning och -system.

”Vi hörde att staten Vermont skulle installera ett fjärrvärmesystem i Montpelier så vi tog kontakt och inledde vårt samarbete med dem”, förklarade Goldberg. ”Det var ett nytt projekt, en ny anläggning, för leverans av varmvatten till affärs- och offentliga byggnader, med mellanliggande värmeväxlare som skulle överföra och utnyttja värmen i sina byggnader."

Då DHT sedan länge varit distributör av lödda plattvärmeväxlare (BPHE) från SWEP Nordamerika, Duluth, GA, visste Goldberg att SWEP:s BPHE var den perfekta lösningen för Montpeliers fjärrvärmeprojekt. SWEP:s BPHE mötte alla krav tack vare att deras konstruktion tillåter medier vid olika temperaturer att komma i omedelbar närhet då de endast skiljs åt av kanalplattor som möjliggör värme från ett medie som ska överföras till det andra med mycket hög verkningsgrad.

Närmare bestämt optimerar SWEP:s BPHE värmeväxlarprestanda tack vare sin kompakta storlek, höga energieffektivitet, läckagefria drift, kostnadseffektivitet, självrengörande förmåga och förmåga att anpassas till behoven i olika installationer. Sammanlagt sju modeller - med kapacitet från 39,6 gpm (150 l/min) till 684,6 gpm (2 598 l/min) - och sammanlagt 100 SWEP BPHE:er används på olika ställen i Montpeliers fjärrvärmesystem och i cirka 50 olika installationskonfigurationer.

                                

”I samarbete med våra ingenjörer och vår regionala representant i New England, R.L. Stone kunde vi tillhandahålla allt de behövde hela tiden ”, säger Goldberg. ”Varje byggnad hade olika krav, från flödeskapacitet till vattentemperaturer till tryck, och SWEP:s breda utbud av produkter gjorde det lätt att ge dem allt de behövde.”

Under de nästan tre år som Montpeliers fjärrvärmesystem har varit i drift har dess prestanda, och SWEP:s BPHE:er, uppnått eller överträffat alla förväntningar.

”Det är ett bra exempel på när inga nyheter är goda nyheter, sade Goldberg.

”Vi har inte haft ett enda problem med någon av de 100 BPHE vi levererade, och i och med att nya byggnader läggs till systemet, utrustar vi dem med SWEP:s BPHE:er.”

Slutsats
Montpelier, grundad år 1787, är också en av USA:s äldsta huvudstäder, men det har inte hindrat den från att vara en av de mest framsynta. Stadens nya fjärrvärmesystem är bara ett av de senaste exemplen på detta, och det verkar som om det är ett beslut som kommer att ge utdelning långt in i framtiden.

”Det är en kombination av vår teknik och den höga kvaliteten på SWEP:s BPHE som verkligen har hjälpt oss att nå allt som vi ville uppnå med detta projekt”, avslutade Goldberg.