SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

BPHE vid PET-flasktillverkning

Läskindustrin var den främsta drivkraften bakom utvecklingen av polyetentereftalat (PET) flaskan.

Före 1960 förpackades i stor sett alla kolsyrade läskedrycker i små returglas. Dessa har nu nästan helt ersatts med PET-flaskor, som är lätta, robusta och återanvändbara.

PET-flaskor kan tillverkas i en en- eller tvåstegsprocess. Det italienska företaget SIPA erbjuder sina kunder båda teknikerna för att tillgodose deras specifika förpackningsbehov. SIPA:s teknik integrerar formblåsningsmaskinen i processen där flaskorna formas, vilket gör att flaskorna kan tillverkas direkt från plastharts i en enda maskin. Oljan i den hydrauliska utrustningen måste kylas och detta är en idealisk tillämpning av SWEP:s kompakta lödda värmeväxlare (BPHE).

Problemet

Processen är uppdelad i två delar: injektionpressning och formblåsning. Under pressningsetappen där plastpulvret smälts, används hydraulolja för att öppna och stänga pressarna. Hydrauloljan blir då varm och måste kylas. Eftersom flaskorna används för drycker är hygienstandard för livsmedel obligatorisk. Tillverkningsmiljön måste därför desinficeras vilket gör det aggressivt mot värmeväxlare av stål.

Lösningen

SWEP:s BPHE valdes tack vare kombinationen av höga prestanda och den kompakthet som krävs för denna tillämpning. SWEP:s BPHE:er har också ett okomplicerad yttre och enkla anslutningar, vilket gör det lättare att skydda enheten med färg i den aggressiva tillverkningsmiljön vid denna tillämpning. Tubvärmeväxlare (S&T) har använts tidigare, men de visade sig vara otillförlitliga och ansågs ta upp alltför stor plats.

Systembeskrivning

Hydrauloljan från pressningssteget kyls i en robust BPHE från SWEP. Vanligtvis används värmeväxlaren B120T, men naturligtvis beror värmeväxlarens storlek på maskinens kapacitet och kvaliteten på kylvattnet (dess temperatur, flödeshastighet, m.m.) som används i systemet.

Fördelar. I denna lösning ger SWEP:s BPHE följande fördelar:

  • Kompakthet som krävs för tillämpningen
  • Robusthet för pålitlighet och minimalt underhåll
  • Extern enkelhet för att underlätta skydd i en aggressiv miljö
  • Höga prestanda för låga driftskostnader