SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Energisystem och energilösningar

Dynamisk dimensionering för bättre totalekonomi

Vårt unika koncept för optimerade prefabricerade fjärrvärme- och fjärrkylacentraler bygger på idén att anpassa systemet efter verkliga driftsförhållanden. Med den egenutvecklade programvaran TDS - baserad på avancerad driftsimulering - genereras underlag för korrekt dimensionering av undercentralen. Resultatet blir kundanpassade lösningar med låg driftskostnad.

Kostnadseffektivt system

I en dimensionerad anläggning är systemets komponenter optimerade för det enskilda driftsbehovet. Onödiga till- och frånslag minimeras och driften går jämnare. Resultatet blir mindre slitage på systemets delar och kostnad för drift och underhåll minimeras. Sett över anläggningens livslängd erbjuder en korrekt dimensionerad central stora ekonomiska fördelar.

TDS - för rätt dimension

Programvaran TDS är grunden för exakt dimensionering av kundanläggningen. I programmet hanteras aktuell indata i form av faktiska förhållanden, både i nätverk och fastigheter och därigenom blir det möjligt att analysera och simulera resultat för alla förekommande utomhustemperaturer. I kraftfulla beräkningsalgoritmer bearbetas informationen och förslag på optimal dimension presenteras. Resultatet kompletteras med en omfattande teknisk dokumentation.

Beprövade lösningar

Erfarenheterna visar att system dimensionerade med hjälp av TDS fungerar bättre. Många installationer visar på fördelarna - enklare installation, stabilare drift, ökad livslängd och effektivare energianvändning; fördelar som uppskattas av ledande konsulter, fastighetsägare och energibolag i många olika länder.

Ett flexibelt system utvecklat för hög prestanda

En effektiv lösningär beroende av ett antal inverkande faktorer. Vårt system bygger på en integrerad lösning hela vägen från dimensionering till löpande support och underhåll. Systemet bygger på ett antal åtskilda steg vart och ett under kontinuerlig utveckling av SWEP för högsta grad av effektivitet.

Integrerat system

Vårt system bygger på en integrerad lösning hela vägen från dimensionering till löpande support och underhåll.

Konstruktion:

Vårt system är konstruerat att garantera komponenternas prestanda och livslängd samtidigt som det bygger på en integrerad lösning hela vägen från dimensionering till löpande support och underhåll. Systemet har utvecklats i enlighet med aktuella regler och bestämmelser.

Val av komponenter

Systemets huvudkomponenter levereras av tillverkare som certifierats av SWEP. Detaljerad information om komponenternas egenskaper gör det möjligt att simulera dem i vårt konstruktionsprogram.

Dimensionering

Programvaran TDS är grunden för exakt dimensionering av kundanläggningen, både nätverk och byggnader och gör der möjligt att simulera och analysera resultatet för alla driftsituationer som vi ställs inför.

Tillverkning

Alla komponenter monteras i vår fabrik och deras funktion testas innan de levereras. Tillverkning, montering och testning utförs under nära överinseende av SWEP.

Installation

Systemet installeras och driftsätts i samarbete med ledande VVS-företag. Systemen levereras fabriksmonterade, vilket sparar tid och pengar vid installationen. Undercentralen levereras med omfattande dokumentation med avseende på installation, drift och underhåll.

Drift och underhåll

Ett komplett paket med kompletterande tjänster underlättar drift och underhåll. Systemet kan t.ex. fjärrövervakas och styrparametrar ställas in via internet.

En komplett lösning med prestandagaranti

Ett system från SWEP är ett säkert val. Med säker kontroll och korrekt dimensionerade komponenter erbjuder våra system längre drifttid och mindre slitage. Därför åtföljs de av en omfattande driftgaranti för våra åtaganden.

Garanterat förtroende

Ett dimensionerat system från SWEP skyddar dig mot oförutsedda händelser. Våra system åtföljs aven unik prestandagaranti. Om du väljer att låta oss göra jobbet, från dimensionering till avslutad installation, kan vi erbjuda dig en komplett prestandagaranti. Upp till fem år efter att systemet tagits i drift, ansvarar vi för prestandan och rättar till - utan kostnad för dig - varje funktionsdefekt i fjärrvärme- eller fjärrkylasystemet.

Vi förhindrar och löser supportproblem

Vi tillhandahåller ett brett utbud av snabba och pålitliga supporttjänster. I samråd med dig och ditt företag om vilken typ av support som bäst motsvarar era behov, skapar vi en komplett supportlösning. I vårt paket ingår till exempel övervakning av ert system via internet. Driftdata framställs online till vårt verksamhetscenter så att du, eller våra experter, omedelbart kan fjärranalysera ditt systems driftstatus. Lämpliga åtgärder kan vidtas omedelbart. Om servicepersonal skulle behöva besöka systemet, kan effektivt förberedelsearbete påbörjas innan teknikerna infinner sig på plats.

Från konstruktion till en fungerande lösning

Noga dimensionerade system från SWEP skapar nya tillfällen för effektivare anläggningar och ökad avkastning på investeringar. Vår långa erfarenhet på området har resulterat i ett av marknadens mest kompletta program för anläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Vår egenutvecklade programvara TDS är grunden för exakt dimensionering av kundanläggningen så att den ger den mest effektiva lösningen i varje enskild driftsituation. Vårt ansvarsområde sträcker sig hela vägen från behovsanalys till den slutliga driften. Du behöver bara en enda kontakt - SWEP.

Eftersom ett korrekt dimensionerat system fungerar bättre, kan vi erbjuda en unik prestandagaranti. Våra kvalificerade rådgivare berättar gärna mera om vad en rätt dimensionerad anläggning kan göra för dig och ditt företag.

Kontakta oss för en personlig presentation, eller besök oss på www.swep.net för mer information.