SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Vi kan fjärrvärme och fjärrkyla

Effektiva lösningar för fjärrvärme

Fjärrkyla för alla

En partner – ett ansvar

Ta till vara på resurser
som du har

För vår framtid

 


 

Effektiva lösningar för fjärrvärme

SWEPs noga dimensionerade system möjliggör effektivare anläggningar och ökad avkastning på investeringar.

Vår långa erfarenhet inom området innebär att vi kan erbjuda marknadens mest kompletta sortiment för fjärrvärmeanläggningar. Vår egenutvecklade programvara TDS är grunden för exakt dimensionering av fjärrvärmecentralen. Detta resulterar i den mest effektiva lösningen för varje enskild driftsituation. Vårt ansvar sträcker sig hela vägen från behovsanalys till slutlig drift.

Du behöver bara en enda kontakt – SWEP. 

_________________________________________________________

 

          


        

 

SWEP NGen fjärrvärmecentral lämpar sig för uppvärmning av radiatorer, golvvärme och ventilation samt till att värma tappvatten.

Fjärrvärmecentralen är designad för anslutning till större fastigheter – kommersiella och industriella fastigheter samt större bostadshus – lämplig både vid nybyggnation och vid renoveringsprojekt. 

 • Kompakt design – samtidigt servicevänlig
 • Energieffektiv systemlösning - låg returtemperatur
 • Högeffektiva värmeväxlare
 • Komponentval för bästa livscykelkostnad och funktion


 

Kundcase
Kista Torn, Stockholm

SWEP erbjuder ett brett sortiment av villa/lägenhetscentraler för uppvärmning och tappvarmvatten.

Lägenhetscentraler - Från centraliserat till lokalt – Tänk nytt! I ett lokalt system installeras ingen varmvattenledning eller VVC ledning – Med SWEPs lägenhetscentraler får du:

 • Maximal prefabricering - Plug&Play - 30% snabbare installation
 • Hygienisk varmvattenproduktion utan varmvattenlagring (ingen risk för legionella)
 • Lägre driftskostnader och betydande energibesparingar

Villacentraler – finns i ett stort antal standard varianter! Kontakta oss för din bästa lösning!

 

             

        

SWEPs driftsäkra och behovsanpassade markvärmesystem kan gågator, parkvägar, parkeringsytor och besvärliga trafikmiljöer hållas fria från snö och is utan personalkrävande snöröjning.

Referens Göteborg


Fördelar:

 • Ökar trafiksäkerheten
 • Minskar kostnaderna för städning och slitage i lokaler
 • Spillvärme från industri och retur från fjärrvärme kan tillvaratas
 • Minskar risken för halkolyckor
 • Behovet av sandning, saltning och snöröjning försvinner helt eller minimeras
 • Hög kapacitet vid låga temperaturer

 

Snöfritt torg i Harstad, Norge

I början av 2020 släpptes värmen på till Statkrafts nya gatuvärmesystem i Harstad. Från och med då är snön helt borta ifrån Richard Kårbøs torg. Anläggningen fungerar helt enligt plan och säkerställer ett snöfritt torg för boende och besökare.

Energi används för att värma bostäder, tillverka produkter, driva sjukhus och skolor, hantera all vår datatrafik eller ladda din mobiltelefon. Mycket görs för att effektivisera energianvändningen i bostäder, inom industri och näringsliv. I Norden har vi kommit långt jämfört med andra länder, men vi behöver hela tiden hitta nya sätt att använda energin ännu smartare, så att rätt energi används på rätt plats. Till exempel genom att värme som blir över vid elproduktion eller i en industriprocess kan tas tillvara för att värma hus.

 

Kundcase

Energiåtervinning kompressorer Outokumpu

Göteborg Energi - Energiåtervinning bilfabrik, Göteborg

Värm din byggarbetsplats på ett fossilfritt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt med SWEPs byggvärmecentral.

Smart
Fjärrvärme är ett effektivt alternativ för uppvärmning av befintliga fastigheter och det är lika fördelaktigt på en byggarbetsplats. Genom att ansluta till fjärrvärmenätet redan vid byggstart är det möjligt att tillgodose uppvärmningsbehovet under hela projektet.
Det gäller såväl avfuktning och torkning som uppvärmning av byggbaracker och platskontor.

Kostnadseffektivt
Kostnaden för Byggvärme då man använder sig av fjärrvärme som energibärare är konkurrenskraftigt i jämförelse med andra tillfälliga energikällor vid byggarbetsplatser, som till exempel eldrivna fläktar eller gasolaggregat.

Leveranssäkert
Leveranssäkerheten av Byggvärme är lika trygg som en ordinarie fjärrvärmeleverans. Mängden värme begränsas enbart av fjärrvärmenätets kapacitet samt överenskommet effektbehov (servisdimensionering).

Bra miljöval
Byggvärme är ett bra val för byggarbetsplatser med höga miljökrav och miljöpåverkan går att mäta, för såväl energianvändning som koldioxidutsläpp.

      

Vanligtvis används fjärrvärme till att producera värme och varmvatten, men det finns också andra mindre konventionella användningsområden för fjärrvärmen där SWEPs kompetens och produkter gör nytta.

Kundcase:

Färjan Stena Danica

 


 

Fjärrkyla för alla

SWEPs noggrant dimensionerade system möjliggör effektivare anläggningar och ökad avkastning på investeringar.

Vår långa erfarenhet inom området innebär att vi kan erbjuda ett av marknadens mest kompletta sortiment av fjärrkylcentraler. Vår egenutvecklade programvara TDS är grunden för exakt dimensionering av fjärrkylcentralen. Detta resulterar i den mest effektiva lösningen för varje enskild driftsituation. Vårt ansvar sig hela vägen från behovsanalys till slutlig drift.

           

 

              

SWEP möjliggör effektiv kyla för större fastigheter

SWEP NGen fjärrkylecentral är designad för anslutning till kommersiella och industriella fastigheter samt större bostadshus. Den passar vid både nybyggnation och renoveringsprojekt.

 

 • Kompakt design – samtidigt servicevänlig
 • Energieffektiv systemlösning - hög returtemperatur
 • Högeffektiva värmeväxlare
 • Komponentval för bästa livscykelkostnad och funktion