SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Arbeta hos SWEP

Varför vi gör det vi gör

Vi tror på att skapa mer med mindre resurser. Att vår framtid bygger på att vi ger mer energi än vi tar, från vår planet och våra medmänniskor. Vårt uppdrag är att leda förändringen till en hållbar energiförbrukning. 

our cultureVår kultur

Den entrepreneöriella andan och stor samarbetsvilja genomsyrar hela vårt DNA. Sedan dag ett har vi utmanat status quo, och den utmanande attityden driver oss fortfarande.

Vi vet att detta är möjligt med den samlade kraften från våra anställdas kunskap, frågor och ideér, och detta samarbetet är också vår framgång. Vi lyfter fram vikten av en can do attityd och tror på ständiga förbättringar.

 

Belöningar och människosyn

Vi tror på att synliggöra anställda som presterar över förväntningarna. Vi firar vinster små som stora och inspirerar varandra att bidra mer än vad vi tror är möjligt.

Vi sätter deadlines och mål som är utmanande – men möjliga att nå, och menar att var och en är ansvarig för sina handlingar. Dock dömer vi inte misslyckande, de är nödvändiga för att nå framgång. 

Din resa med SWEP

På SWEP får du möjlighet att arbeta över gränserna i ett globalt företag samtidigt som vi är tillräckligt litet för att du ska kunna påverka och göra en skillnad. Vi uppmuntrar våra anställda att ständigt utvecklas och anta nya utmaningar för att växa.

Som globalt företag är vi dedikerade att lyfta fram mångfalden som det innebär att verka i många olika kulturer.

Bli en av oss

Är du nyfiken, ambitiös och fokuserad? Trivs du på en dynamisk och energisk arbetsplats där den ena dagen aldrig är den andra lik? Om ditt svar är ja på dessa frågor så är SWEP troligen rätt för dig.