SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Arbeta hos SWEP

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Det är därför vi strävar efter att anställa personer med egenskaper som ligger över genomsnittet och som kan hjälpa oss att uppfylla våra långsiktiga mål. Vi strävar även efter att erbjuda våra anställda en individanpassad utveckling som hjälper dem att gå vidare till mer avancerade uppgifter.

Vi uppmuntrar aktivt våra medarbetare genom att erbjuda, utbildning och nya befattningar som utvecklar dem till professionella och erfarna personer med ett internationellt perspektiv.Självklart informerar vi fortlöpande våra medarbetare om vår vision och våra mål.

Erfarenheter

Bland SWEPs anställda finns utexaminerade ingenjörer och ekonomer, högskoleutbildade och doktorander, personer från andra länder och kulturer, analytiker och praktiker. Du kommer att få möta en stor variation, som utgör grunden till ett öppet, kreativt och på många sätt, unikt arbetsklimat.

Är du redo att ta ett större personligt ansvar? Vill du pröva något du inte gjort tidigare? Vill du kunna styra och välja inriktning på din personliga utveckling? I så fall skulle du kunna gå långt hos oss, eftersom möjligheterna är obegränsade - läs vad några personer som börjat arbeta på SWEP har att säga:

  Sumer Evans

Började arbeta på Customer Support på vårt säljkontor på SWEP North America i oktober 2002 medan jag studerade på Mercer University Stetson School of Business & Economics (Atlanta, Georgia). Det var tänkt att vara ett tillfälligt arbete medan jag gick på college. Men efter att jag tagit min examen, Bachelors of Business Administration, fick jag tillfället att flytta till Sverige och arbeta på huvudkontoret. Jag hoppade högt av glädje över denna fantastiska möjlighet och arbetade i Sverige på Customer Support med Strategic Key Accounts under två år.

Medan jag arbetade i Sverige dök ett annat utmärkt tillfälle upp när jag erbjöds platsen som Marketing Support på vårt kontor i Storbritannien tillsammans med en möjlighet att så småningom börja inom försäljning. Jag accepterade och inom ett år hade jag fått platsen som Regional Manager för norra Storbritannien där jag ansvarade för skötsel av befintliga konton i området tillsammans med säljtillväxt och att hitta nya kunder. Jag skaffade mig mängder av kunskap genom den här mer tekniska rollen och är nu tack vare det en mer heltäckande anställd.

Jag har skaffat mig mycket information och erfarenhet genom att både arbeta i HUB-miljö och nu vid huvudkontoret, vilket hjälpt mig att förstå SWEP ur många olika aspekter. Från offert till en kund till att ta emot deras beställning, från att se till att hålla tidsschemat vid tillverkningen av beställningen tills den levereras ut från fabriken och kommer fram till kunden. Den här engagemangsnivån kan ibland vara mycket tidskrävande och tröttsam, men även mycket tillfredsställande. Jag vill att våra kunder ska vara glada och helt nöjda med den service de får från SWEP och därför har jag alltid strävat efter att genomföra det.

Jag blev nyligen förflyttad tillbaka till SWEPs kontor i Nordamerika i september 2012 för min nya roll som Wholesale/Distribution Channel Manager där jag kommer ha ansvaret att utveckla återförsäljare och grossister här i Nordamerika. Det kommer att bli en utmaning, men en som jag ser fram mot med stor spänning och jag känner mig hedrad att SWEP anförtrott mig den här uppgiften. I oktober 2012 firar jag 10 års anställning hos SWEP och det har varit härligt att växa som person och som anställd i ett så utmärkt företag som SWEP. Jag är tacksam för alla fantastiska möjligheter jag fått inom företaget och ser med tillförsikt fram mot vår gemensamma framtid.

   ​​Tobias Persson

Medan jag studerade till min Magisterexamen i datavetenskap vid BIT gjorde jag några uppdrag på min fritid åt SWEP. Uppdragen blev mer och mer intressanta och när jag tog min examen 2001, accepterade jag en anställning som webbdesigner/systemutvecklare på avdelningen Market Communication.

Efter ett tag fick jag mer ansvar och började med systemintegration med affärssystem och allmän utveckling. Så småningom blev jag programvaruutvecklare på avdelningen Software Architecture. Mitt arbete här fortsatte och jag fick mer och mer kunskap om SWEPs system och programvaruutveckling i allmänhet.

I takt med att SWEP växte, växte även omfattningen av mina uppgifter och jag tog tillfället i akt och accepterade en större utmaning som chef för vår avdelning Software Architecture. SWEP är ett kunskapsföretag och jag har alltid känt företagets stöd i form av vidareutbildning, träning och personlig utveckling. Det är en av de saker som gör SWEP till ett fantastiskt företag: du kan själv medverka till att skapa din framtid här, om du vill.