SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B400

B400 är en lämplig värmeväxlare för krävande tillämpningar när det gäller driftstryck eller kapacitetscykling, då hög termisk effektivitet krävs. Den omfattar ett kapacitetsintervall som överstiger 500 kW som kondensor och vattenflöden över 80 m³/t (365 gpm). Typiska tillämpningar är flerstegsreglerade snabbköpskylsystem som inbegriper CO2, gasbehandling, värmepumpar med naturligt köldmedel, energigenerering och processflöden med högt tryck.