SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B57

B57 tillhandahåller hög värmeöverföring med en oöverträffad kapacitet på den stora plattformen, vilket gör den lämplig för snäva temperaturer inom generering av kombinerad värme och energi, fjärrvärme, samt som en högpresterande förångare och kondensor i luftkonditioneringstillämpningar. Den har en robust design som kan tillämpas där man tidigare har använt tubvärmeväxlarlösningar av hållbarhetsskäl.