SWEPs syfte och vision

Vårt syfte

Vi tror på att skapa mer från mindre. Att vår framtid är beroende av att ge mer energi än vi tar - från vår planet och våra medmänniskor.

Så vårt uppdrag är att leda konverteringen till en hållbar energiförbrukning inom värmeväxling, genom att ständigt skapa mer från mindre energi, material och utrymme.

Vår vision

Att väsentligt minska energianvändningen i värmeväxlings-lösningar.