SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

SSP kalkyleringsprogram

SSP är vårt unika program som tagits fram för avancerade beräkningar gällande värmeväxlare. Programmet hanterar enfasapplikationer, kondensorer, förångare, kaskadberäkningar och tvåstegsapplikationer. Mata bara in uppgifterna, så visar SSP genast produktkonceptet som löser dina behov på bästa sätt. 

Programmet, som har utvecklats för krävande kalkyleringar och med ett intuitivt användargränssnitt, har blivit ett effektivt verktyg för ingenjörer världen över. Det finns på ett antal språk och baseras på vår omfattande kunskap vad gäller tekniken inom värmeväxlare.

SSP finns i två olika versioner: SSP G8 och SSP Online. SSP G8 är den helt fristående versionen som kan installeras på din dator. SSP Online är en enklare webbläsarbaserad version som används tillsammans med Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Det är tillgängligt dygnet runt alla dagar, uppdateras ständigt och med programmet kan du spara dina beräkningar online. Inga installationer krävs och du kan alltid lita på en säker inloggning.

SSP G8 – Installera direkt på din dator
(Om du jobbar i ett blockerat nätverk kan du istället ladda ned programmet till din dator och därefter installera det i enlighet med följande anvisningar för registrering.)

DThermX - Logga in och använd