Hållbarhet

Ständigt strävande efter en mer hållbar morgondag

Det finns ingen planet B, och även om det fanns så är det ingen anledning att strunta i den vi har. Vi på SWEP har i decennier utmanat både oss själva och andra att använda energi och resurser mer effektivt. Det är uppmuntrande att se att vägen blir allt tydligare – det finns egenntligen inga andra alternativ.

Omsorgen om människor i vår omgivning kommer först. Det är vi människor som får saker att hända. När vi är trygga och friska arbetar vi tillsammans med att utveckla innovationer och bättre lösningar som minskar vårt klimatavtryck. Vi fortsätter bygga en kultur som ger människor kraft, som gör vår arbetsplats motiverande och där vi gör vår del för en renare och en mer energieffektiv värld. 

Se hur Swep's nya forsknings- och utvecklingscenter utvecklar energieffektiva värmeöverföringslösningar med låg koldioxidpåverkan.


I vår hållbarhetsrapport kan du läsa mer om våra fokusområden och vad vi uppnådde under 2022.

I 40 år har SWEP arbetat dedikerat för resurseffektivitet och och hållbara värmeöverföringslösningar. Det är något vi fortsätter att bevisa i våra produkter och våra ambitioner.