Economizers

En economizer är en typ av underkylare som använder en del av det totala köldmedieflödet,vanligen 10-20% från kondensorn för att kyla det resterande köldmedieflödet.  

Ett economizersystem kräver extra komponenter i form av extra rördragning och en kompressor med ett "economizer"-uttag på en mellanliggande trycknivå, som t.ex. COPELAND ZH:s modeller med ånginsprutning.

En economizer ger två fördelar med systemet:

  1. Systemets verkningsgrad höjs genom ökad underkylning från economizern.
  2. Economizer-uttaget ger effektiv kompressorkylning under kompression.

Dessa två faktorer ökar kompressorns kapacitet med cirka 10 % samtidigt som det ger kompressorn ett större operativt område.

Att köra en värmepump med en kompressor med stort operativt område ger högre säsongsverkningsgrad eftersom värmepumpen kan köras utan hjälpkraft och även vid mycket låga utomhustemperaturer.

Rekommenderade economizers med COPELAND modeller för ånginsprutning

R410A Economizers  
Lödanslutningar
     
Ånginsprutninig
Vätska
 
     
Inlopp
Utlopp
Inlopp
Utlopp
Compressor BPHE NoP F3 F1 F2 F4
ZHI08K1P B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI11K1P B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI14K1P B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI18K1P B8T 14 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI26K1P B8T 14 6.5 12.8 12.8 12.8
ZHI31K1P B8T 20 9.65 16 12.8 12.8
ZHI35K1P B8T 20 9.65 16 12.8 12.8
ZHI39K1P B8T 20 9.65 16 12.8 12.8
R407C Economizers 
Lödanslutningar 
     
Ånginsprutninig
Vätska
 
     
Inlopp
Utlopp
Inlopp
Utlopp
Compressor BPHE NoP F3 F1 F2 F4
ZH09KVE B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH13KVE B8T 10 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH18KVE B8T 14 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH24KVE B8T 14 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH33KVE B8T 20 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH40KVE B8T 20 6.5 12.8 12.8 12.8
ZH48KVE B16 20 12.8 22U 12.8 12.8