Enfas värmeväxlare

Enfas värmeväxlare erbjuder den enklaste formen av värmeöverföring. Alla media förblir i samma fas (t.ex. vätskefas eller gas) under hela processen. 

Vanliga applikationer för SWEP:s lödda plattvärmeväxlare inkluderar system för kylning av motor- och hydraulolja samt pann- och tappvattensystem för hushåll. SWEP har ett mycket brett sortiment med kompakta värmeväxlare med utmärkta enfas värmeöverföringsegenskaper som uppfyller marknadens alla krav.

 

Läs mer om produkterna