B222

SWEP All-Stainless™-produkterna har utvecklats för system som kräver 100% rostfria stålkomponenter. De kan användas med vätskor som är korrosiva för koppar, som exempelvis ammoniak och biogas, eller för känsliga tillämpningar där man måste undvika koppar- och nickelkontaminering, till exempel med avjoniserat vatten och i farmaceutiska applikationer.  SWEPs unika process möjliggör en kompakt produkt med minimal materialanvändning i förhållande till sin mekaniska styrka. Denna produkt ingår i SWEPs sortiment för större kapaciteter, med flera olika plattutformningar och en bra applikationspassning som uppfyller kraven på höga värmeöverföringsprestanda och lågt tryckfall.