SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B222

SWEP All-Stainless™-produkterna har utvecklats för system som kräver 100% rostfria stålkomponenter. De kan användas med vätskor som är korrosiva för koppar, som exempelvis ammoniak och biogas, eller för känsliga tillämpningar där man måste undvika koppar- och nickelkontaminering, till exempel med avjoniserat vatten och i farmaceutiska applikationer.  SWEPs unika process möjliggör en kompakt produkt med minimal materialanvändning i förhållande till sin mekaniska styrka. Denna produkt ingår i SWEPs sortiment för större kapaciteter, med flera olika plattutformningar och en bra applikationspassning som uppfyller kraven på höga värmeöverföringsprestanda och lågt tryckfall.