B30

B30 är en asymmetrisk korsvärmeväxlare. Den lämpar sig extra väl för gas-till-vätske-tillämpningar och för att avleda biflöden från huvudströmmar. Med 2½″-rör kan den hantera vattenflöden på upp till 58 m³/t (255 gpm). Den kan användas som en suggasvärmeväxlare i kylaggregat på upp till 350 kW, som en efterkylare för luftkompressorer på upp till 175 kW och som luftkylare för motorladdning för motorer över 1 MW. Vi har konstruerat B30 med en robusthet som överträffar vanliga BPHE-modeller, både när det gäller statiska och cykliska belastningar.