SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B30

B30 är en asymmetrisk korsvärmeväxlare. Den lämpar sig extra väl för gas-till-vätske-tillämpningar och för att avleda biflöden från huvudströmmar. Med 2½″-rör kan den hantera vattenflöden på upp till 58 m³/t (255 gpm). Den kan användas som en suggasvärmeväxlare i kylaggregat på upp till 350 kW, som en efterkylare för luftkompressorer på upp till 175 kW och som luftkylare för motorladdning för motorer över 1 MW. Vi har konstruerat B30 med en robusthet som överträffar vanliga BPHE-modeller, både när det gäller statiska och cykliska belastningar.