B315

Den nya 315-produkten är försedd med 3” portar i en kompakt storlek, baserad på en vid men stark plattdesign som underlättar lågt tryckfall och höga flödeshastigheter med full användning av plattornas yta. En robust lösning i rostfritt stål med hög kvalitet och lång brukningstid. Optimerad för lufttorkningsapplikationer, då värmeåtervinningen kommer från kylaggregat och olika industriella applikationer, samt lämplig för oljekylning vid stora krav på temperaturprestanda.