B633

B633 är en hårdlödd plattvärmeväxlare (BPHE) med hög flödeskapacitet som lämpar sig för en rad olika krävande tillämpningar som t.ex. kondensor och förångare inom energigenerering, motoroljekylare, ångkondensor, värmeåtervinning i kylaggregat eller för specifika fjärrvärmeinstallationer. Produkten erbjuder PHE-liknande kapacitet vid hög temperatur och tryck, utan att delarna slits. Upp till 95 % av BPHE-materialet används för att överföra värme, till skillnad från andra tekniker som använder en stor del av materialet för stödutrustning, skal eller ramar. Du kommer att få fördelar i form av insparad energiförbrukning, reservdelar, utrymme, transport och installation.