SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B633

B633 är en hårdlödd plattvärmeväxlare (BPHE) med hög flödeskapacitet som lämpar sig för en rad olika krävande tillämpningar som t.ex. kondensor och förångare inom energigenerering, motoroljekylare, ångkondensor, värmeåtervinning i kylaggregat eller för specifika fjärrvärmeinstallationer. Produkten erbjuder PHE-liknande kapacitet vid hög temperatur och tryck, utan att delarna slits. Upp till 95 % av BPHE-materialet används för att överföra värme, till skillnad från andra tekniker som använder en stor del av materialet för stödutrustning, skal eller ramar. Du kommer att få fördelar i form av insparad energiförbrukning, reservdelar, utrymme, transport och installation.