SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

B85S - All Stainless

SWEPs All-Stainless™-produkter har utvecklats för system som kräver komponenter i 100% rostfritt stål och för applikationer med höga temperaturer. De kan användas med vätskor som är korrosiva för koppar, som exempelvis ammoniak och biogas, eller för känsliga tillämpningar där man måste undvika koppar- och nickelkontaminering, till exempel med avjoniserat vatten och i farmaceutiska applikationer.  SWEPs unika process möjliggör en kompakt produkt med minimal materialanvändning i förhållande till sin mekaniska styrka.

B85S är en ytterst effektiv värmeväxlare med en högre termisk prestanda än någon annan jämförbar produkt. B85S är det perfekta valet för högpresterande kondensorer och krävande värmeöveföringstillämpningar. De stora portarna gör att enheten klarar av höga kapaciteter. Ett mindre pressdjup jämfört med tidigare generationer gör B85S kompaktare med en högre prestanda.