SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

BTW250AS

BTW250AS använder vår banbrytande teknik Hypertwain®.
Den har utvecklats för att erbjuda en värmeväxlare för reversibla system med tidigare ouppnåeliga krav på optimerad prestanda i både med- och motflödesdrift.
BTW250AS levererar högsta effektivitet vid både full- och dellast.
Vår teknik ökar frysresistansen vid avfrostning och förbättrar distributionsstabiliteten.
BTW250AS är lämplig för alla högtrycksköldmedier med låg GWP vid kapaciteter upp till 300 kW.