BTW250AS

BTW250AS använder vår banbrytande teknik Hypertwain®.
Den har utvecklats för att erbjuda en värmeväxlare för reversibla system med tidigare ouppnåeliga krav på optimerad prestanda i både med- och motflödesdrift.
BTW250AS levererar högsta effektivitet vid både full- och dellast.
Vår teknik ökar frysresistansen vid avfrostning och förbättrar distributionsstabiliteten.
BTW250AS är lämplig för alla högtrycksköldmedier med låg GWP vid kapaciteter upp till 300 kW.