SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

BX8T

X-märkta BX8T är ett bra val för en rad olika enfas- och tvåfastillämpningar i många branscher. Dess effektiva värmeöverföring kan utnyttjas i tillämpningar som exempelvis containerkylning och värmepumpar. X-plattorna framtill och baktill ger strukturell stabilitet samtidigt som de är aktiva värmeöverföringsplattor. Detta All-Active-plattpaket maximerar materialanvändningen och gör detta till en effektiv och konkurrenskraftig produkt för krävande tillämpningar.