SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

F400T

F400T är en förångare för högeffektiva kylaggregat. Andra tillämpningar omfattar värmepumpar, kylning och industriella kylaggregat. Den tillhandahåller en mycket hög prestanda inom sitt kapacitetsintervall. Denna produkt kombinerar kompakthet med ett optimerat plattmönster i en högeffektiv värmeväxlare med lång termisk längd.