SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

F85

F85 är en högpresterande förångare med högre effektivitet än någon annan jämförbar produkt. F85 har ett integrerat distributionssystem som utvecklats för moderna högtrycksköldmedel, vilket gör den till ett mycket bra val för förångare eller reversibla kondensorer för hög systemprestanda. Den stora anslutningsstorleken gör att produkten klarar av höga kapaciteter.