FI22AS

FI22AS är en högeffektiv kondensor och förångare – optimerad för reversibelt värmepumpsystem. Den använder miljövänliga och naturliga köldmedier som ger minimal påverkan på den globala uppvärmningen. Vår patenterade AsyMatrix2-teknik ger mycket goda termiska egenskaper och samtidigt ett lågt tryckfall på sekundärsidan. Detta är idealiskt i system där de termiska och hydrauliska kraven är höga. Kanalens kompakta konstruktion minimerar mängden köldmedium som behövs – vilket gör enheten till ett utmärkt val för värmepumpsystem i bostäder.