SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

FI22AS

FI22AS är en högeffektiv kondensor och förångare – optimerad för reversibelt värmepumpsystem. Den använder miljövänliga och naturliga köldmedier som ger minimal påverkan på den globala uppvärmningen. Vår patenterade AsyMatrix2-teknik ger mycket goda termiska egenskaper och samtidigt ett lågt tryckfall på sekundärsidan. Detta är idealiskt i system där de termiska och hydrauliska kraven är höga. Kanalens kompakta konstruktion minimerar mängden köldmedium som behövs – vilket gör enheten till ett utmärkt val för värmepumpsystem i bostäder.