SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

FTW250AS

FTW250AS använder vår banbrytande teknik Hypertwain®.
Den har utvecklats för att erbjuda en värmeväxlare för reversibla system med tidigare ouppnåeliga krav på optimerad prestanda i både med- och motflödesdrift.
FTW250AS levererar högsta effektivitet vid både full- och dellast.
Vår teknik ökar frysresistansen vid avfrostning och förbättrar distributionsstabiliteten.
FTW250AS är lämplig för alla högtrycksköldmedier med låg GWP vid kapaciteter upp till 300 kW.