M10

Minex är en hybrid, där en lödd värmeväxlare (BPHE) kombinerats med en gummipackad värmeväxlare (PHE). Det är en kompakt enhet, och behöver därför inte ramar eller stativ som en traditionell PHE.  Packningar och kanalplattor erbjuds i ett antal utföranden och kan varieras fritt sinsemellan, i samma värmeväxlare. Möjligheten till s.k. Snap-in-place-anslutningar gör att olika metaller kan användas utan risk för svaga svetsfogar.