SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

V200T

V200T är en förångare som fungerar effektivt med många olika köldmedel. Den kombinerar en kompakt storlek och ett specialutvecklat plattmönster i en högeffektiv värmeväxlare med lång termisk längd. V200T är det perfekta valet för kylaggregat, värmepumpar och förvärmare.