SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

V65

Den effektiva och kraftfulla V65 är speciellt konstruerad för krävande kyltillämpningar med hög kapacitet, i synnerhet avancerade kylaggregats- och gasförångningstillämpningar.