SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

VH400T

Vår VH400T-förångare är optimerad för hög prestanda med högeffektiva köldmedel, vars unika volumetriska egenskaper kräver ett specialkonstruerat distributionssystem för att åstadkomma erforderlig prestanda.