Kompakt värmeväxling för låg energiförbrukning och datacenter med hög kapacitet

Contact us

Optimerade kyllösningar i ett litet paket

Effektiva lösningar för kylning och energiåtervinning är mycket viktiga inom datalagring, ett område där förändringar ofta sker snabbt. SWEP:s lödda plattvärmeväxlare tillhandahålla mycket effektiva och utrymmesbesparande lösningar.


BPHE-lösningar används inom kylning av datacenter

Lösningar för vätskebaserade och tvåfas CDU

 

Optimerade kylaggregatlösningar

Spara energi och utrymme med lösningar för frikyla

 


Kompromissa inte med energieffektiviteten!

Få några av SWEPs bästa tips och framåtblickande lösningar för energichefer för datacenter

 

Ladda ned Topptips

 

 

 

CDU för kylning av datacenter

Vätske-CDU för kylning av datacenter

Det vita området inom datacenterna har högre pris och utrymmet måste optimeras. Med SWEP:s lödda värmeväxlare kan du använda ultrakompakta rad- eller rack-CDU med oöverträffad kylkapacitet. Med våra värmeväxlare med 2-passflödesmönster kan du nästan fördubbla den termiska längden på samma utrymme och samtidigt minimera utrymmet som krävs.

SWEP-serien BPHE-värmeväxlare för tvåfasfluider är oöverträffad. CDU med kondenserande fluider kräver noggrant val efter de specifika behoven. Dessa BPHE-enheter kan lätt simuleras i vårt SSP-program som bygger på verkliga test, så att ditt system får korrekt optimerade och tillförlitliga egenskaper.

 

SWEP erbjuder ett omfattande sortiment av värmeväxlare konstruerade för vätskekylda CDU-system.

 • Vätskekylningens kapacitetsområden baseras på vatten eller propylenglykol (30 %)
  • Vatteninlopp 25 °C (77 °F))
  • Propylenglykol (30 %) Inlopp 55 °C (131 °F)
 • Kontakta SWEP om du vill ha mer information eller hjälp med val.

 

SWEP erbjuder ett omfattande sortiment av värmeväxlare konstruerade för 2-fas CDU-system 

 • 2-tvåfaskylning baserat på köldmediets inloppsintervall på 16-20 °C (61-68 °F)
 • Enheterna finns i kondensor- och kaskadutförande
 • Kontakta SWEP om du vill ha mer information eller hjälp med val.

 

 


Mekanisk kylning

Optimerade kylaggregatlösningar

SWEP:s omfattande serie av BPHE-förångare för kylaggregat kombinerar innovativ platt- och distributionsteknik som kan maximera kapaciteten och effektiviteten. Vi arbetar med alla de vanligaste köldmedierna och flera ovanligare typer, plus A2L och A3, vilket gör oss till en idealpartner för kylaggregat i datacenter. BPHE-tekniken passar också perfekt för exempelvis kondensor, economizer samt för enkel- eller dubbelväggig värmeåtervinning.

SWEP erbjuder förångare med distributionssystem som optimeras för en mängd olika köldmedier och uppgifter.

Kurvorna nedan visar vilken SWEP-förångare som passar bäst baserat på systemets kylaggregatkapacitet för R134a och R410A

Trane: Uppfylla och överträffa Ecodesign-direktiven med upp till 20 % med hjälp av SWEP BPHE

SWEP:s True Dual DFX650 hjälper den ledande HVAC-systemtillverkaren Trane att uppfylla och överträffa Ecodesign-direktiven avseende SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio–säsongsmässig energieffektivitetskvot) med upp till 20 % och sänka sina kunders energiförbrukning.

Ecodesign-direktivet berör alla typer av industrier genom att ställa upp minimistandarder avseende energieffektivitet för bland annat luftkylda kylaggregat och värmepumpar. Den nya policyn beräknas bespara européer i genomsnitt 490€ per år i energikostnader.

Läs hela fallstudien här

 


Frikyla/Economisers

Energisparande kyleffektivitet

Energi kan sparats om omgivningsluften eller någon annan kylningskälla kan användas för att kyla serverracket med kylaggregatet avstängt, och därmed utnyttja ”frikyla”. Vår BPHE-teknik är idealisk som mellanväxlare för att separera en extern glykolslinga och en intern serverslinga tack vare hög värmeeffektivitet och ett kompakt format.

SWEP:s produktserie innefattar den största BPHE-värmeväxlaren i världen med 6”-portar som klarar 340 m3/tim (1 500 GPM) per enhet. BPHE-enheterna är kompakta och möjliggör också moduluppsättningar som ser till att du alltid har hög tillförlitlighet även vid förhöjd belastning, samt kostnadseffektiv redundans.

Kapaciteten hos SWEP BPHE går mer än väl upp i megawatt-området och ger kompakt och kostnadseffektiv redundans.

 
 • Frikylans kapacitetsområden baseras på vatten och propylenglykol (30 %)
  • Vatteninlopp 16 °C (61 °F)
  • Etylenglykol (30 %) Inlopp 13 °C (55 °F)
 • Kontakta SWEP om du vill ha mer information eller hjälp med val.

Effektiv kylning av Infosys datacentraler

Stora datacentraler behöver kraftfulla kylsystem. Infosys Technologies Ltd., ett ledande IT-företag med huvudkontoret i Bangalore, Indien, behövde flera kostnadseffektiva lösningar med hög effektivitet. Projektets konstruktionsteam från Schneider valde SWEP BPHE-värmeväxlare (lödda plattvärmeväxlare) tack vare deras höga energieffektivitet och tillförlitliga tekniska support.

SWEP BPHE används för att isolera den primära och sekundära källan eftersom den primära vattenkällan kommer från ett kyltorn. Den sekundära källan, dit vattnet ska matas, är kylspolar som matar kritisk IT-utrustning.


Läs hela fallstudien här

Kunden har engagerat sig i utvecklingen av högprecis teknik inom miljökontroll för storskaliga datacenter och andra affärskritiska områden.

SWEP-lösningen med (2) B427 BPHE-modeller installerade ger en redundant lösning som var mycket mindre än kunden ursprungligen hade planerat.

Läs hela fallstudien här

 


Request information

An error has occurred while getting captcha image