Effektiv kylning av Infosys datacenter

Effektiv kylning av Infosys datacenter

När det Indien-baserade IT-företaget Infosys Technologies Ltd. valde Schneider Electric för installation av ett kylsystem för sitt datacenter beslutade man sig för SWEP:s effektiva lödda plattvärmeväxlare (BPHE).

Schneider Electric är ett globalt företag med sina rötter i järn- och stålindustrierna, tunga maskiner och skeppsbygge i slutet av 1800-talet. Sedan dess har det förvandlats till en global specialist inom el- och automationshantering. Som leverantör av lösningar anser Schneider Electric att tillgång till tillförlitlig, säker, effektiv och hållbar energi är en grundläggande mänsklig rättighet. Med nya innovativa lösningar vill Schneider Electric ta itu med energiparadoxen där vår planets koldioxidutsläpp måste balanseras mot behovet av energi.

Med miljöaspekten i åtanke är det logiskt att man på Schneider Electric var nyfikna på att testa SWEP som sin partner när de ombads leverera ett kylsystem för kritisk IT-utrustning till det Indien-baserade IT-företaget Infosys Technologies. Systemet var ett vatten-till-vatten-system för ett datacenter. En BPHE användes för att separera primär- och sekundärkretsar från varandra eftersom primärkretsen för vatten kom från ett kyltorn. Den sekundära kretsen, som vattnet skulle matas in i, var kylslingor till kritisk IT-utrustning.

SWEP valde sin modell B439 för projektet. Då ingen av SWEP:s BPHE-enheter hade använts i något av Schneider Electrics projekt tidigare var de till en början en aning skeptiska om utrustningens prestanda, men ”efter att ha testat produkten i anläggningen var vi övertygade.”

BPHE används för en kritisk enfas vatten-till-vatten-applikation där datacentrets kyltemperatur måste bibehållas under hela driften. Den effektiva modellen B439 är designad för hög värmeöverföring. Den har två plattyper, vilka även kan användas tillsammans, som lämpar sig för ett brett intervall av uppvärmning, kylning och industriella tillämpningar. Med 4"-kopplingar kan den hantera vattenflöden på upp till 156 m³/h (686 gpm). Schneider Electric är också nöjda med storleken på BPHE. “Den är kompakt och lättinstallerad och vi är nöjda både med medföljande dokument och teknisk support.”