SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

SWEP investerar för framtiden med nytt huvudkontor vid Landskrona station

SWEP International, ett av Landskronas största företag, fortsätter att expandera. Nu har ledningen beslutat att det nya huvudkontoret med fokus på tillgänglighet, energieffektivitet och hållbarhet ska ligga kvar i Landskrona.

SWEP International har under snart 40 år växt från ett garage i Häljarp till ett globalt företag med produktion i fem länder och försäljning i över 90 länder. Huvudkontoret har sedan strax efter starten legat i Landskrona och så kommer det att förbli. Man har nu tecknat avtal med Acrinova som i dagarna sätter spaden i marken för en ny fastighet på Järvgatan. SWEP räknar med att kunna flytta in i det nya huvudkontoret sommaren 2023, där närmare 100 anställda kommer att arbeta.

Det var självklart att välja en fastighet med samma ledord som den egna verksamheten; energieffektiv och hållbar. Det nya huvudkontoret uppfyller kriterierna för miljöcertifiering Silver. Uppvärmningen och energianvändningen kommer att vara fossilfri genom egenproducerad el från solceller och andra energieffektiva lösningar som gör att klimatavtrycket blir så litet som möjligt. Den geografiska placeringen på Norra industriområdet ökar tillgängligheten och underlättar för medarbetare och övriga intressenter att välja miljövänligare transportmedel.

Vi är väldigt glada att få växa vidare i Landskrona och ser verkligen fram emot flytten nästa år! Här kommer vi kunna erbjuda våra fantastiska medarbetare en attraktiv hållbar arbetsplats där vi tillsammans fortsätter lyckas, där yta finns för möten, samarbete och nytänkande. Vi önskar att vårt nya huvudkontor även är mötesplats för våra partners, kunder och framtidens medarbetare och tack vare läget kan man enkelt välja miljövänligare transportalternativ hit.”, säger VD Ulrika Nordqvist.

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad tillägger:”SWEP är en av våra största arbetsgivare, så för oss är det oerhört betydelsefullt att de kan fortsätta växa i Landskrona. Med ett huvudkontor vid Landskrona station får SWEP ett centralt läge i Öresundsregionen. Detta är ett första steg i stadens plan att utveckla stationsområdet med fler kontor för företag som har behov av ett gott pendlingsläge och med det kan nå kompetens från hela vår arbetsmarknadsregion med 4 miljoner människor.”