SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

BPHE i vindkraftverk

Vindkraft är en av dagens mest kostnadseffektiva och snabbt växande förnybara energikällor.

Vindkraftverk över hela världen producerar redan 13 000 MW elkraft och experter anser att cirka 10% av världens energibehov skulle kunna täckas av vindkraft i framtiden. 

SWEP:s robusta och effektiva BPHE-enheter är ideala för användning i alla vindkraftverk, inte i den direkta elproduktionen, men för att kyla den viktiga oljan som smörjer de mekaniska kraftöverförings- och kontrollsystemen.

Problemet

En växellåda överst på vindkraftverket styr rotorns hastighet och överför mekanisk kraft. Oljan som smörjer kugghjulen blir varm och måste kylas för att bibehålla dess prestanda och skydda växellådan. I en enkelkretslösning kyls oljan genom att pumpas genom en stor luftspole. Detta kräver dock en stor och dyr pump samt luftspole vilket är varken effektivt eller praktiskt, särskilt när vindkraftverk vanligtvis är belägna i exponerade och / eller avlägsna platser.

Lösningen

Kylningsprestanda kan förbättras kostnadseffektivt och på mindre utrymme med hjälp av en SWEP BPHE (t. ex. en B57). BPHE-lösningen ersätter en stor oljekrets med två mindre kretsar, en för olja och en för etylenglykol, vilket ger flera fördelar.

Värmeöverföringen förbättras generellt tack vare det högturbulenta flödet genom varje BPHE. Vidare är de pumpar och luftspolen som krävs för två-kretslösning mindre och billigare att köpa och driva.

Detta beror på att etylenglykol har bättre värmeöverföringsegenskaper än smörjolja, och detta system behöver mindre mängd etylenglykol som genomströmmar luftspolen.

Systembeskrivning

Under drift värms växellådsoljan upp och måste kylas för att växellådan ska smörjas på rätt sätt. Oljan pumpas genom BPHE där den kyls ner av en glykol-/vattenlösning .

Glykol-/vattenlösningen kyls i sin tur ner genom att passera genom en relativt liten spole försedd med flänsar som tillgodoser en stor area för luftens kylning.

Fördelar
I denna lösning ger SWEP:s BPHE följande fördelar:

  • Hög effektivitet även vid låga flödeshastigheter

  • Besparingar vid köp och drift av pumpar och luftspolar

  • Robusthet och enkelhet för minimalt underhåll

  • Kompakthet för mindre totala utrymmesbehov