SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Bostadsuppvämning

SWEP har mycket stor erfarenhet av bostadsuppvärmning och täcker in både komfortvärme och tappvarmvatten. Typexempel på användningsområden för våra lödda plattvärmeväxlare (BPHE-värmeväxlare) är gaspannor, värmepumpar och solvärme, plus annan decentraliserad uppvärmningsteknik som t.ex. små kombinerade värme- och strömförsörjningssystem och absorptionsvärmepumpar.