Bostadsuppvämning

SWEP har mycket stor erfarenhet av bostadsuppvärmning och täcker in både komfortvärme och tappvarmvatten. Typexempel på användningsområden för våra lödda plattvärmeväxlare (BPHE-värmeväxlare) är gaspannor, värmepumpar och solvärme, plus annan decentraliserad uppvärmningsteknik som t.ex. små kombinerade värme- och strömförsörjningssystem och absorptionsvärmepumpar.