Temperaturreglering

SWEP lödda plattvärmeväxlare (BPHE) har alla de avgörande egenskaper som krävs för temperaturreglering. De är robusta och kompakta och driftsäkra under lång tid med minimalt underhåll. Deras flexibla konstruktion och vår förmåga att anpassa både platt- och lödmaterialet ger oöverträffade prestanda och lägre kostnad utslaget över brukningstiden, jämfört med andra tekniska lösningar.