Brittisk stormarknad minskar sina utsläpp genom innovativ teknik

Brittisk stormarknad minskar sina utsläpp genom innovativ teknik

Butikskedjan Sainsbury har minskat sina koldioxidutsläpp avsevärt från värme- och kylanläggning i sin 9 300 kvadratmeter stora butik i Crayford, Kent i Storbritannien. Detta har uppnåtts med hjälp av innovativ teknik i kombination med en intelligent energiledningssystem.

De två viktigaste teknikerna som används vid Crayfords stormarknad är Geoscart GEO-exchange och transkritisk CO2 boostersystem. Dessa två avancerade lösningar - i kombination med ett intelligent energiledningssystem - har resulterat i eliminering av gas som energikälla.

Den totala energiförbrukningen förväntas minskas med minst 30 %. Geoscart GEO-exchange och CO2 transkritiska boosterkylning möjliggör att både värme och kyla produceras samtidigt från förnybara källor. Detta har inte varit möjligt tidigare. Dessa två lösningar gemensamt innebär dessutom debuten för ett borrhål med sluten krets som är integrerat med CO2-kylning (läs mer i faktarutan). Borrhålen utgör en del av det patenterade Geoscart ledningssystemet för värmeenergi.

Dmitriy Zaynulin, teknikchef för Geoscart, är entusiastisk över samarbetet med Sainsburys och deras partners i detta viktiga projekt. Enligt Zaynulin tillåter butikens revolutionerande integrerade design effektiv termisk energihantering mellan kylning och värme och även central kontroll och lagringssystem. Den tekniska utmaningen är den totala termiska kapaciteten av integrerade systemen som överskrider 2 MW och täcker ett brett spektrum av driftfall från -34° C (kyla vid låg temperatur) till 70 °C (kranvatten). 

”All värmeenergi kan med fördel återanvändas genom att lagra överskott av säsongsbunden uppvärmning eller kyla för följande säsong, vilket gör det till ett mycket effektivt och hållbart system”, säger Zaynulin. 

”Alla komponenter valdes mycket noggrant. Till exempel berodde maximering av effektiviteten i det integrerade Sainsbury´s system på en mycket nära temperaturavkänning i värmeväxlarna tillsammans med länkade belastningsparametrar. På samma sätt var den totala framgången för detta projekt beroende på en mycket nära samarbetsstrategi för alla deltagande parter. ”

Det transkritiska CO2 kylaggregatet har levererats av SCM Frigo. ”Det här projektet är ett stort steg framåt mot en integrering av kyl- och värmesystem med förnybara energikällor”, säger Mirko Bernabei, teknisk chef på SCM Frigo. ”Integrerad design och energihantering skapar en synergi som ger mycket bra resultat vad gäller effektivitet och minskning av koldioxidutsläpp. Vi är stolta över att vara en del av ett sådant banbrytande projekt, eftersom detta vittnar om de bra resultat som vårt företag uppnått under de senaste åren, i utvecklingen av nya miljövänliga produkter.”

SWEP har producerat lödda plattvärmeväxlare (BPHE) för både butikskyla och värmepumpar.

”Vi är mycket glada över att vara en del av detta innovativa projekt. På sommaren kyls butiken med kallt grundvatten och på vintern används samma grundvatten för uppvärmning”, säger Stefano Bellada, Segment Manager på SWEP. ”På så sätt återvinns all tillgänglig energi, vilket gör det till ett mycket effektivt och hållbart system. Val av BPHE gjordes med stor noggrannhet då det är nödvändigt att uppnå en väldigt liten temperaturskillnad. Värmeväxlarna valdes i syfte att maximera systemeffektiviteten på Sainsbury´s”.

FAKTA

Geoscart GEO-exchange och CO2 transkritisk boostersystem

Geoscart-teknik som kallas GEO-exchange använder en serie borrhål med sluten krets som borrats 200 meter under jorden för att få tillgång till jordens naturliga geotermiska potential. Borrhålen levererar geotermiskt tempererad kylvätska till kylaggregaten. Detta gör att systemet kan samla in och lagra spillvärmen som senare frigörs för att förse butiker med värme och varmvatten via värmepumpar.

En transkritisk CO2-booster är ett kylsystem som tillmötesgår effektivitetsbehoven på både medellång och lång sikt. Detta gäller både för små och stora butiker. Denna teknik kombinerar fördelarna av naturliga köldmedier med högre effektivitet än system som använder HFC-kylmedier. Den vattenbaserade borrhålskylningen förstärker dessa fördelar och bidrar kraftigt till att optimera CO2-kylsystemets prestanda.