SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Solvärme

Moderna solfångare är effektivare än någonsin. Möjligheten att använda absorberande ytor i andra färger än svart har dessutom hjälpt arkitekter att hitta nya möjligheter för solfångare.

Solvärmemarknaden är en av de snabbast växande inom den europeiska energisektorn. I Österrike, till exempel, växte marknaden med 18% per år mellan 1994 och 1999. Detta fall understryker betydelsen av en kompakt lödd plattvärmeväxlare (BPHE) i ett effektivt solvärmesystem.

En av SWEP:s distributionskanaler i Österrike är AEE, en oberoende förening med fokus på förnybar energi. AEE fungerar som konsult i många energiprojekt.

Värmeöverföringseffektiviteten i konventionella enkretssystem är ibland låg. Etylenglykolen som värms upp av solen strömmar genom ett spiralformat rör inne i vattenbehållaren. Energi överförs från glykolen till vattnet i tanken. Men föroreningar såsom alger eller rost på rören leder efter en viss tid till försämrad värmeöverföring och hygien. Tanken måste därför öppnas och rengöras med jämna mellanrum, vilket är tidskrävande och kostsamt.

Det finns två huvudorsaker till otillräcklig värmeöverföring i enkretssystem. För det första, låg turbulens i rören inne i tanken, och för det andra, bildandet av avlagringar på rören på grund av stillastående vatten i tanken.

Med en mellanliggande BPHE från SWEP, ansluten till ett dubbelkretssystem förhindrar dessa problem. BPHE skapar en helt turbulent strömning, vilket förbättrar värmeöverföringen mellan de två kretsarna och gör den betydligt effektivare än en enkretslösning. Trots att ett enkretssystem har fördelen att kunna arbeta utan en extra pump, upptar intern rördragning en hel del utrymme och värmeöverföringen är mindre effektiv än i en BPHE.

Inget stillastående vatten omger rören så vattentanken behöver inte rengöras. Dubbelkretssystemet utgör därför en underhållsfri värmeöverföringslösning.

Vidare har det dubbla kretssystemet styrningsfördelar. Det är lättare att uppnå mer exakt styrning av temperaturen när hela rörsystemet är utanför tanken.

En 40% etylenglykollösning upphettas genom solstrålning när den passerar genom solfångarna. I ett enkretssystem värmer den varma glykolen vattnet när det passerar genom ett spiralformat rörarrangemang i vattentanken. I ett dubbelt kretssystem behövs inte röret inuti tanken eftersom all solvärme överförs till vattnet genom BPHE. Vid användning av lågflödesvarianten av dubbelkretssystemet (se tabell nedan) kan vattnet användas både för radiatorer och för kranvatten. I sådana system kontrolleras vattentemperaturerna inne i tanken så att olika temperaturskikt bildas. Radiatorvatten och vatten för uppvärmning av kranvattnet tas sedan från olika temperaturskikt. Som kan ses i Fig. 2, finns det åtminstone två BPHE-tillämpningar i dubbelkretssystem.