Din framtid på SWEP (studenter)

Vi expanderar hela tiden, och vi betraktar studenter som en viktig tillgång när det gäller att behålla vår världsledande ställning inom värmeöverföring. En bra utgångspunkt för att jobba hos oss är ambitionen att vilja forma och påverka sitt framtida arbete.

Examensarbete

Majoriteten av examensarbetena utförs på avdelningen för forskning och utveckling och är då i de flesta fall ett samarbete mellan SWEP och olika universitet. Det finns dock även möjligheter att utföra sitt examensarbete vid andra avdelningar på SWEP, t.ex. produktion eller marknad. Ta kontakt med oss och berätta vad just du är intresserad av. Kom med egna förslag på arbeten eller be oss komma med föreslagna projekt. Vi ser fram emot ett samarbete med dig.

För mer information, kontakta personalavdelningen.

Avdelningar

På SWEP finns alla möjligheter till utveckling. Läs mer om våra olika avdelningar nedan:

Research and Development
Research and Developments (R&D) främsta uppgift är att lösa kundens behov. Fokus ligger inte bara på att utveckla nya världsledande produkter, utan också på att utveckla kompletta lösningar för kunden som t.ex. olika typer av beräkningsprogram. Avdelningen tillhandahåller också produktsupport och PC-baserad säljsupport till säljorganisationen. Vi bedriver även aktiviteter på bred front för kostnadseffektivitet för att säkerställa att lönsamheten på våra produkter ligger inom våra mål för SWEPs totala lönsamhet.

Försäljning & Marknadsföring
Sales and Marketing (S&M) har hand om den tekniska försäljningen och supporten till våra kunder. Vi täcker alla områden inom försäljning & marknadsföring. Vi har ett stort utbud av produkter och samtliga produkter kan kundanpassas och därför måste företaget kunna erbjuda teknisk kunskap och rådgivning. S&M arbetar med tekniskt avancerade hjälpmedel, t ex en väl utarbetad product selector och sketch generator. Strategiskt planering och marknadsföring ingår också i uppgifterna för avdelningen samt att skapa nya kundkontakter.

Finance and Administration
Finance and Administration (F&A) är en partner med hög kompetens inom ekonomi för många andra funktioner både inom och utanför SWEP. Avdelningen säkerställer och underlättar interna procedurer och interna/externa rapporteringsbehov. F&A stödjer även ledningen genom att rapportera och analysera försäljning, produktionsdata och resultatutveckling. F&A är ansvarigt för inköp av nyckelkomponenter och material som t.ex. stål och koppar. Avdelningen utvecklar och genererar dessutom effektiva logistiklösningar.

IT
IT avdelningens främsta uppgift är att hjälpa resten av organisationen att arbeta enklare och effektivare. Avdelningen tillhandahåller lösningar för kommunikation och samarbete, både internt och externt. Gruppen tillhandahåller även verktyg för att utveckla och verkställa företagets olika affärsprocesser så effektivt som möjligt. Avdelningen implementerar dessutom all hårvara och mjukvara, inklusive utbildning och står för design och drift av stora affärsprocesser.

Human Resources
SWEPs viktigaste tillgång är personalen. Företaget har som mål att anställa människor med kunskaper över genomsnittet – personer som kan bidra till utvecklingen av den egna gruppen och driva gruppen till att lösa mer komplexa uppgifter. SWEP jobbar aktivt med personalutveckling genom att tillhandahålla utbildning, kurser och karriärmöjligheter för att sporra människor som är internationella, professionella och erfarna.

Produktionen
Produktionen är ansvarig för hela tillverkningskedjan av de kompaktlödda värmeväxlarna, från val av komponenter via tillverkning till punktliga leverans till våra kunder. En värmeväxlare är en högteknologisk produkt som kräver att vi ständigt utvecklar vår produktionsutrustning, processer och kompetenser. SWEP är ett snabbt växande företag och tempot för produktintroduktioner är hög. Därför arbetar avdelningen målinriktat på att skapa en mycket flexibel och effektiv produktion.
Produktionens aktiviteter och program härrör från SWEPs strategiska mål - att vara den ledande tillverkaren av kompaktlödda värmeväxlare för den globala marknaden.