Vad säger våra anställda?

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Det är därför vi strävar efter att anställa personer med egenskaper som ligger över genomsnittet och som kan hjälpa oss att uppfylla våra långsiktiga mål. Vi strävar även efter att erbjuda våra anställda en individanpassad utveckling som hjälper dem att gå vidare till mer avancerade uppgifter.

Vad säger våra anställda?

Ulrika

Ulrika Nordqvist
CEO

”Jag har alltid känt att på SWEP får varje individ vara med och påverka oavsett position.”

Efter många år som ekonom i Sverige och Schweiz kände jag att jag ville utmanas och utvecklas. Jag har lärt mig sälj, produktion, logistik och annat längs vägen, genom att få jobba i mängder med olika projekt. Idag är jag VD. Människor i min omgivning har trott på mig och stöttat mig, jag har fått utvecklas och testa nya saker. För mig är det här en viktig del av SWEPs kultur.

Genom att jag fått möjligheten att arbeta i så många olika roller på SWEP har jag på ett ojämförbart sätt fått olika perspektiv på frågeställningar, vilket i längden gör att man blir mer medveten om vad som krävs för att lyckas som företag. Det går inte att lösa de svåra frågorna bara utifrån ett perspektiv utan man måste hitta vägar framåt där de olika delarna i företaget samverkar. Och för mig som individ har jag lärt mig fantastiskt mycket genom att få jobba i olika delar av företaget. Jag har lärt mig se sambanden, fått förståelse för vad som krävs och utvecklats som människa.

På samma sätt som man ges stora möjligheter att påverka, ställs också många gånger höga krav på tillgänglighet, resor etc. Ibland har det såklart varit lite svårt att få ihop det med familj och barn. I min roll jobbar jag varje dag med medarbetare från hela världen och jag får resa mycket. Det är väldigt tydligt i min roll att vi är globala.

En av de främsta anledningarna att jag jobbar på just SWEP är att jag tror på vår vision och jag vill vara med att göra något som förbättrar världen. Jag gillar att jobbar i ett tillverkande företag och jag gillar vår kultur, vårt driv framåt och viljan att testa nya saker. Och inte minst; jag gillar mina medarbetare.

Jag är så tacksam och stolt över att få vara VD för SWEP.

 

Jimmie

Jimmy Boklund
Global Sourcing Manager

Kör på med det som du tycker är intressant och se till att du konstant utvecklas.”

För mig är det en total lyckträff att få arbeta på ett företag som hjälper till att göra världen mer hållbar, och med en stark entreprenöranda som konstant utmanar hur vi gör saker här på SWEP. Samtidigt som jag får arbeta på en global plattform inom yrket jag älskar.

Jag började i produktion som maskinoperatör. Tanken var att jag skulle jobba i 6 månader för att sedan åka utomlands. De 6 månaderna har blivit till många år istället. Jag märkte att SWEP är villiga att satsa på personer som visar framfötterna och som vill utvecklas. Detta gjorde det lätt för mig att besluta att jag ville satsa på en karriär på SWEP. Plus att jag har ju dessutom fått komma utomlands några gånger..:)

Idag arbetar jag som Global Sourcing Manager, vilket betyder att jag har funktionsansvaret för SWEPs globala inköp och inköpsorganisation. Fördelen med att få byta roller som jag gjort är att man lär sig saker som är svårt att göra så snabbt på något annat sätt. Det mest lärorika är att jag har fått en bredare insikt hur en global affärsverksamhet fungerar samt att jag har förbättrat mitt helikopterperspektiv. Att verkligen se saker mer från ovan gör att jag bättre kan utmana det vi/jag gör idag. Vi kommunicerar och diskuterar olika affärsrelaterade frågor, inte bara i min egen organisation utan även i tvärfunktionella team med globala deltagare.

Vad jag gör i framtiden vet jag inte. Säljsidan har börjat intressera mig lite, så vem vet om jag kommer hoppa över till andra sidan av bordet längre fram. Men för nuvarande så vill jag fortsätta utvecklas inom Supply Chain. Jag får väl säga till min chef att hon får snart pensionera sig.

Man märker ganska snabbt när man kommer till SWEP att det finns en tydlig anda; ett stort engagemang i medarbetare och uppgifterna samt en nyfikenhet och ett driv. På SWEP tror vi på folk, vi låter dem utvecklas och sätter inga gränser. Men det ställer också krav på en. Det mest utmanande är, även det som jag gillar mest med företaget, entreprenörsandan. Att hitta en bra balans mellan entreprenörsandan och att säkerställa processer kan ibland vara lite utmanande.

Man måste också våga utmana sig själv. Jag utgår ifrån att allt kan förbättras. Min styrka är kanske även min last, att jag ständigt tänker ”hur kan vi göra detta bättre? Hur kan jag/vi göra detta effektivare, säkrare?”. Jag gör även en hel del benchmarks mot andra företag inom koncernen samt externa, för att se hur andra gör och om där är något bra som vi kan applicera hos SWEP.

Oavsett vilkenroll jag haft på SWEP är det fascinerande att få vara med på resan att utmana och förbättra världens hållbara energiförbrukning genom att sätta upp en hållbar leverantörskedja. Detta i sin tur stödjer inte bara SWEPs företagsresultat utan hjälper till att göra vår värld mer hållbar.