Rengöring på plats

Enkel rengöring på plats, s.k. CIP, bibehåller effektiviteten

En lödd plattvärmeväxlare (BPHE) är vanligtvis självrengörande tack vare de mycket turbulenta flödena. I applikationer med hög risk för nedsmutsning eller flagning t.ex. pga. höga temperaturer, hårt vatten eller höga pH-nivåer, kan rengöring behövas för att bibehålla effektiviteten. Detta åstadkoms snabbt och enkelt med CIP (Cleaning In Place). Detta är en metod för rengöring av invändiga ytor i slutna system som t.ex. rör, kärl, processutrustning och filter, genom cirkulation av vätska. Ingen demontering krävs.

När behövs rengöring?
Nedsmutsning och flagning ökar tryckfallet och isolerar värmeöverföringsytan, och därmed minskar effektiviteten hos värmeöverföringen. Indikatorer på att enheten behöver rengöras är mindre temperaturskillnader än specificerat (som ett resultat av nedsmutsning av kanalplattytan som försämrar värmeöverföringen) eller tryckfall som är större än specificerat (pga. flagning som täpper igen kanalpassagen och därmed ökar hastigheten).

Hur rengör jag en lödd plattvärmeväxlare (BPHE) från SWEP?
En lödd plattvärmeväxlare (BPHE) från SWEP rengörs genom att man låter en rengöringsvätska cirkulera genom den. Ingen demontering krävs. Du kan utrusta din lödda plattvärmeväxlare (BPHE) med CIP-anslutningar som gör rengöringen ännu enklare. Vår beräkningsprogramvara SSP innehåller ett tryckfallsverktyg som kan användas för att bestämma när en installerad lödd plattvärmeväxlare (BPHE) behöver rengöras genom att jämföra uppmätta tryckfallsdata med den förväntade prestandan hos en ren BPHE. En ökning på 30 % eller mer indikerar att rengöring behövs. Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera lösningar för CIP-anslutningar, eller för att få råd om vilket rengöringsmedel och -utrustning som lämpar sig bäst för just din tillämpning.

Extremt hårt kranvatten – en fallstudie
Ringsjön är en sjö i Skåne från vilken man hämtar kranvatten. Vattnet är mycket hårt (dH 11), vilket resulterar i kalkavlagringar på den utrustning som används. Efter 4-6 års drift returnerades de plattvärmeväxlare från SWEP som användes för uppvärmning av tappvatten till SWEP. Syftet var att observera hur de fortfarande fullt fungerande plattvärmeväxlarna hade påverkats av det hårda vattnet, och att utvärdera en biodynamisk CIP-vätska för borttagning av karbonater och metalloxider utan risk för korrosion. Termiska och hydrauliska prestandatester utfördes före och efter CIP-behandling på tappvattensidan. Testresultaten uppvisade en förbättring av den termiska prestandan med 5 %, och en förbättring av den hydrauliska prestandan med 2 %. En visuell inspektion bekräftade att kalkavlagringar och metalloxider hade försvunnit helt, och tester bekräftade att det inte fanns några interna eller externa läckage.