SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Fjärrkylning

Det finns ett stigande intresse för fjärrkylning via omfattande distributionssystem – en teknik som fungerar på liknande sätt som fjärrvärme. Fjärrkylning avser i regel centralproduktion av den kylenergi som distribueras till kunder i form av kallt vatten i en sluten krets. Tekniken är vanligast i byggnader med högt behov av kylning, till exempel kontorsbyggnader, fabriker, och sjukhus. SWEP hårdlödda plattvärmeväxlare (BPHE-värmeväxlare) erbjuder oöverträffade prestanda och utrymmesbesparande mått för dessa tillämpningar.

Fjärrkylning erbjuder flera fördelar

  • Lägre kostnader utslaget över hela brukningstiden Systemet påverkas inte av utomhusmiljön.
  • Miljömässigt hållbart. Minskar användningen av freoner och ger högre energiutnyttjande jämfört med konventionell kylteknik.
  • Smidigare. Inga lokala kylanläggningar behövs – dvs. inget underhåll, ingen hantering av freoner, och inga framtida avgifter eller juridiska föreskrifter.
  • Kostnad och säkerhet. Lägre energikostnader, minimalt underhåll, låg investeringskostnad för kunden, och högre leveranssäkerhet.

Stora utrymmesbesparingar med våra BPHE-värmeväxlare

  • Högsta kapacitet på marknaden – i syfte att uppfylla behoven hos stora installationer
  • Kompakt och lätt att installera tack vare modulsystem och anslutning till befintliga system
  • Små utrymmeskrav sparar mycket utrymme som kan användas till annan maskinutrustning eller leasas – en värdefull fördel i tättbefolkade områden.