Fjärrkylning

Det finns ett stigande intresse för fjärrkylning via omfattande distributionssystem – en teknik som fungerar på liknande sätt som fjärrvärme. Fjärrkylning avser i regel centralproduktion av den kylenergi som distribueras till kunder i form av kallt vatten i en sluten krets. Tekniken är vanligast i byggnader med högt behov av kylning, till exempel kontorsbyggnader, fabriker, och sjukhus. SWEP hårdlödda plattvärmeväxlare (BPHE-värmeväxlare) erbjuder oöverträffade prestanda och utrymmesbesparande mått för dessa tillämpningar.

Fjärrkylning erbjuder flera fördelar

  • Lägre kostnader utslaget över hela brukningstiden Systemet påverkas inte av utomhusmiljön.
  • Miljömässigt hållbart. Minskar användningen av freoner och ger högre energiutnyttjande jämfört med konventionell kylteknik.
  • Smidigare. Inga lokala kylanläggningar behövs – dvs. inget underhåll, ingen hantering av freoner, och inga framtida avgifter eller juridiska föreskrifter.
  • Kostnad och säkerhet. Lägre energikostnader, minimalt underhåll, låg investeringskostnad för kunden, och högre leveranssäkerhet.

Stora utrymmesbesparingar med våra BPHE-värmeväxlare

  • Högsta kapacitet på marknaden – i syfte att uppfylla behoven hos stora installationer
  • Kompakt och lätt att installera tack vare modulsystem och anslutning till befintliga system
  • Små utrymmeskrav sparar mycket utrymme som kan användas till annan maskinutrustning eller leasas – en värdefull fördel i tättbefolkade områden.