Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett nät för uppvärmning av tätbefolkade områden. Värmen transporteras som varmt vatten genom ett rörledningssystem. Värmen matas fram genom en eller flera stora centralanläggningar, och överförs sedan till lägenheter och hus via fjärrvärmestationen. Fjärrvärmen används i huvudsak i de fall då behovet av värme är högt och förbrukarna är relativt tätt placerade, till exempel i städer vid kallt klimat. Fjärrvärme är vanligast i norra, östra och västra Europa, Ryssland och Kina, men återfinns också i USA, Japan och Sydkorea.

Lägre kostnader utslaget över hela brukningstiden med lödteknik

Lödda plattvärmeväxlare från SWEP (BPHE-värmeväxlare) erbjuder en mängd olika kapaciteter för fjärrvärmesystem, tillsammans med många fördelar jämfört med rörvärmeväxlare och packningsförsedda plattvärmeväxlare som har använts tidigare:

  • Kompakta. De kan lätt monteras på små och svåråtkomliga platser som erbjuder stora besparingar i installationstid och kostnader.
  • Tillförlitlig. BPHE-värmeväxlare är stabila och tillförlitliga samt hermetiskt slutna, kompakta och har heliumtestats på fabriken.
  • Minimalt underhåll. Våra BPHE-värmeväxlare har inga packningar som behöver bytas. De är normalt självrensande tack vare högturbulenta flöden. I tillämpningar där det finns hög risk för nedsmutsning eller kalkavlagring kan rengöringen göras enkelt utan isärtagning. Detta sparar in på arbetskostnader och minskar produktionsstoppen vilket ger lägre kostnad utslaget över hela brukningstiden.
  • Mindre klimatavtryck. Våra BPHE-värmeväxlare ger helt enkelt det mest energieffektiva sättet att överföra värme från ett medium till ett annat. Praktiskt taget 100 % av materialet i våra BPHE-värmeväxlare används för att överföra värme vilket gör dem kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara.