Värmeåtervinning

Enhetssystem samt system för bostäder och lättare kommersiell verksamhet utgörs huvudsakligen av direkta expansionssystem som avlägsnar värme från ej trycksatt luft. Lödda plattvärmeväxlare är normalt så kompakta att inte lämpar sig för detta ändamål. Lödda plattvärmeväxlare kan dock användas för att öka systemets verkningsgrad genom att användas som economizer, intern värmeväxlare, underkylare och/eller värmeåtervinnare.

Inom luftkonditionering kan värme återvinnas till mycket låg kostnad och användas för uppvärmning av varmvatten, swimmingpooler, osv. på ett miljövänligt sätt. Ett av SWEP:s motton är att använda jordens resurser klokt och till stöd för detta erbjuder vi högeffektiva, kompakta och mångsidiga värmeåtervinningslösningar för stora kylningsapplikationer såväl som mindre system för hushållsbruk.