Kylare

Syftet med en kylare är att avlägsna värme från en vätska genom en cykel baserad på ångkompression eller absorptionskylning. Förångaren och kondensorn är nödvändiga delar i en ångkompressionscykel. SWEP kan erbjuda högeffektiva förångare och kondensorer med specificerade intervall för R410A, R134a och R407C. Dessa serier har noga testats och verifierats i SWEPs eget laboratorium.

Vårt plattmönsterkoncept AsyMatrix® gör det möjligt för oss att använda en asymmetrisk kanalkonfigurering. För förångare och kondensorer resulterar AsyMatrix® i hög termisk verkningsgrad, lägre tryckfall på vattensidan och lägre kylmedelsmängd, allt till stöd för mer miljövänliga luftkonditioneringssystem.
Utöver förångare och kondensorer har SWEP även ett brett sortiment med värmeväxlarlösningar till ångkompressionskylare:

  • Economizers
  • Värmeåtervinning (ångkylare)
  • Interna värmeväxlare
  • Oljekylare
  • Underkylare

En absorptionskylare använder en värmekälla som genererar den nödvändiga energin för drift av kylningscykeln. SWEP:s lödda plattvärmeväxlare medger ett snävt temperaturintervall för lågtemperatur- och/eller högtemperaturångflödet och ökar därmed systemverkningsgraden.