Marinteknik

SWEP erbjuder marinklassade lödda plattvärmeväxlare (BPHE) för många uppgifter, till exempel bränsleoljevärmare, oljekylare, last- och komfortkylare plus avkokningssystem för gastransporter. Vi har godkännande från alla ledande klassificeringsorgan och vi erbjuder lokal produktion på flera platser världen över.

Vår starka närvaro på marknaden är några av anledningarna till att BPHE-värmeväxlare har höga marknadsandelar på området tunga oljevärmare, där enheterna används i steget före avskiljarna. BPHE-värmeväxlare dominerar marknaden för marina kylare, i synnerhet som ekonomiserare. Värmeväxlarna förekommer i förångare och ökar sin marknadsandel för alla typer av värmeväxlaruppgifter. Vårt erbjudande ger kompetens kombinerat med ett heltäckande produktsortiment i alla kapaciteter – såväl små som mycket stora.

Det senaste tillskottet på den marina marknaden är det växande antalet installationer av BOG-system (Boil-Off Gas/avkokning) i gastransporter samt BOG-integrerade separata LNG-förångare för fartygens bränslesystem.