SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Motorer

Kolvdrivna förbränningsmotorer med medelhöga till höga varvtal har oftast lödda värmeväxlare (BPHE), men äldre teknik, t.ex. rörvärmeväxlare, används fortfarande på vissa marknader. Plattvärmeväxlare med öppen kretsar, invändigt monterade i motorblock, är också relativt vanliga i motorer med höga varvtal och mindre kapaciteter. Bland fördelarna med externa oljekylare märks förenklade servicerutiner och smidiga modulbaserade oljekylare.

Vi har utvecklat en serie BPHE-värmeväxlare särskilt för oljekylartillämpningar i motorer med uteffekter på upp till 15 MW. De hanterar utmaningarna av begränsade yttermått, vätsketryckfall och höga kylvätskeflöden.