Motorer

Kolvdrivna förbränningsmotorer med medelhöga till höga varvtal har oftast lödda värmeväxlare (BPHE), men äldre teknik, t.ex. rörvärmeväxlare, används fortfarande på vissa marknader. Plattvärmeväxlare med öppen kretsar, invändigt monterade i motorblock, är också relativt vanliga i motorer med höga varvtal och mindre kapaciteter. Bland fördelarna med externa oljekylare märks förenklade servicerutiner och smidiga modulbaserade oljekylare.

Vi har utvecklat en serie BPHE-värmeväxlare särskilt för oljekylartillämpningar i motorer med uteffekter på upp till 15 MW. De hanterar utmaningarna av begränsade yttermått, vätsketryckfall och höga kylvätskeflöden.