SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Cirkulationskylare

I standardtillämpningen används normalt köldmedier av typ R407C, R22, R134a, R410A, eller R717. Temperaturintervallet är större än hos luftkonditioneringskylare. Högre temperaturer och lägre ΔT är andra egenskapsskillnader. Traditionell teknik innefattar mantel och rör samt spole i tank. Cirkulerande kylare (i industriklassen) överför värme med hjälp av en kylmedelscykel som kyler eller värmer en industriprocess eller vätska. Huvudkomponenterna i kylmedelscykeln är förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil. Förutom den vanliga förångaren och kondensorn kan kylmedelscykeln också innefatta värmeväxlare i ekonomiserare, kaskader, överhettare, mellankylare, värmeväxlare med gassug samt flödade förångare.

Lödda plattvärmeväxlare (BPHE) används mestadels för förångare, kondensorer och värmeåtervinning inom plast- och gummiindustrin (kylning av plastgjutning), livsmedel och drycker, betongtillverkning, medicin och läkemedel.