Kylare för avjoniserat vatten

Avjoniserat vatten är en av de mest aggressiva kända lösningsmedlen som finns – det bryter med många metaller inklusive koppar. Även kopparfria kylsystem har dock renhetsgränsvärden på >0,5 µS/cm för att undvika att avlagringar löses upp. Detta kan försämra funktionen. Fördelarna med att använda avjoniserat vatten, även benämnt avmineraliserat vatten, är att det löser två problem som kan uppstå när normalt obehandlat vatten används. Det första problemet är att mineralavlagringar från upplösta salter och mineraler orsakar nedsmutsning. Det andra problemet är att den höga konduktiviteten hos obehandlat vatten försämrar systemets prestanda. Förångare och kylare fungerar bättre med SWEPs lödda plattvärmeväxlare (BPHE), antingen kopparlödda eller tillverkade i 100 % rostfritt stål, beroende vattnets konduktivitet. Slutanvändarnas tillämpningar kan innefatta lasrar, medicinsk utrustning, halvledartillverkning, laboratorieinstrument, läkemedel, kosmetika, livsmedelshantering, plätering och annan kemisk processbearbetning.