SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Kylare för avjoniserat vatten

Avjoniserat vatten är en av de mest aggressiva kända lösningsmedlen som finns – det bryter med många metaller inklusive koppar. Även kopparfria kylsystem har dock renhetsgränsvärden på >0,5 µS/cm för att undvika att avlagringar löses upp. Detta kan försämra funktionen. Fördelarna med att använda avjoniserat vatten, även benämnt avmineraliserat vatten, är att det löser två problem som kan uppstå när normalt obehandlat vatten används. Det första problemet är att mineralavlagringar från upplösta salter och mineraler orsakar nedsmutsning. Det andra problemet är att den höga konduktiviteten hos obehandlat vatten försämrar systemets prestanda. Förångare och kylare fungerar bättre med SWEPs lödda plattvärmeväxlare (BPHE), antingen kopparlödda eller tillverkade i 100 % rostfritt stål, beroende vattnets konduktivitet. Slutanvändarnas tillämpningar kan innefatta lasrar, medicinsk utrustning, halvledartillverkning, laboratorieinstrument, läkemedel, kosmetika, livsmedelshantering, plätering och annan kemisk processbearbetning.

Relaterade produkter

B5T

B5T

B5T möjliggör effektiv värmeväxling i tillämpningar med små flöden och extrema krav på kompakthet. Denna produkt är enkel att installera och använda, samtidigt som den är mångsidig, vilket gör den till ett bra val för små olje- eller vattenkylare.

B10T

B10T

B10T erbjuder effektiva värmeväxlingslösningar för ett brett kapacitetsintervall, och kan snabbt och enkelt anpassas till en rad olika tillämpningar. Produktens kompakta storlek, mångsidighet och utmärkta värmeöverföring gör den till det perfekta valet för både enfas- och köldmedelstillämpningar.

B80S

B80S

B80S är vår medelstora modell med hög kapacitet. Den är det perfekta valet för de flesta typer av kylaggregatstillämpningar med låg kapacitet och högpresterande värmepumpar. Den kan hantera ett brett kapacitetsintervall i fjärrvärmesubstationer och är en beprövad oljekylare för kompressorer och…

QA80

QA80

QA80-förångaren är optimerad för värmepumpssystem som använder köldmedel. Insprutningssystemet är helt integrerat med förångaren, vilket eliminerar alla ytterligare monteringsåtgärder. QA80 kan användas med alla kommersiellt tillgängliga systemkomponenter och har marknadens mest moderna och…

All-stainless

All-stainless

All-Stainless is a range of durable, compact, and efficient BPHEs for the most demanding applications and the ideal choice for industrial and utility applications that impose high demands on corrosion resistance and have a low tolerance for contamination.