Kombinationssystem

SWEP är engagerat i flera nya och kommande tekniklösningar, och vi kan tillhandahålla värmeväxlarlösningar för många olika typer av kombinerade bostadsuppvärmningssystem.

Mikro-kombinerade värme- och strömförsörjningssystem (MCHP)

Dessa system ger lägre CO2-utsläpp och högre oberoendegrad av centralt ansluten elektricitet, och det senare är en mycket värdefull fördel i vissa områden. MCHP innebär samtidig produktion av användbar värme och effekt i hemmet. En gasmotorenhet genererar normalt elektricitet från naturgas. Värmen som genereras i motorn, tillsammans med avgasvärmen, används sedan för kranvattenuppvärmning och bostadsuppvärmning. På lång sikt kan gasmotorer dock bytas ut mot bränslecellsystem för bostäder. Dessa erbjuder högre effektivitet och mindre buller/utsläpp men just nu är de mycket dyrare.

Absorptionssystem

Absorptionssystem används för närvarande oftast i stora absorptionskylare. Mindre system som fokuserar på uppvärmning av lokaler, dvs. absorptionsvärmepumpar eller gaseldade värmepumpar, växer i popularitet. När elektriciteten är begränsad eller när det finns värme i överflöd kan absorptionsvärmepumpar ge ett alternativt sätt att generera värme. De kan drivas av valfri värmekälla, inklusive solenergi och varmvatten från jordvärme, och många fler. Absorptionsvärmepumpar har högre energieffektivitet än gasvärmepannor, och de kan utnyttja låggradig omgivande värme. De kan göras betydligt mer effektiva genom användning av BPHE-värmeväxlare som mellanliggande enfasvärmeväxlare. Vår BPHE-värmeväxlare ger högeffektiv värmeöverföring, vilket reducerar den ingående värme som krävs för att uppnå en viss effekt.