Solvärme

Solvärme är det mest miljövänliga sättet att värma vatten. Den är vanlig som fristående värmekälla, och även som extra värmekälla för pannor, värmepumpar och fjärrvärmesystem. SWEP lödda plattvärmeväxlare (BPHE) är en viktig komponent inom många solvärmesystem där solenergi tas upp till ackumulatortankar för tappvarmvatten och bassänguppvärmning. Kombinationen av hög kapacitet i ett kompakt format, effektiv värmeöverföring, och snabb respons gör våra BPHE-värmeväxlare perfekta för solvärmesystem. 

Solvärmeladdning

Den höga värmeeffektiviteten hos SWEP BPHE-värmeväxlare maximerar solenergiutbytet och ger samtidigt en säkerhetsbarriär.

Uppvärmning av kranvatten

Den höga effektiviteten och snabba responstiden hos våra BPHE-värmeväxlare ger omedelbar tillgång till varmt vatten. Varmvattnet lagras inte i en tank utan genereras bara när så behövs. Det finns därmed ingen risk för legionellabakterier.

Uppvärmning av simbassänger

Våra BPHE-värmeväxlare med hög molybdenhalt är resistenta mot bassängvatten som kan vara korroderande och håller vattnet borta från känsliga systemkomponenter.